ذکر روز دوشنبه چیست؟

یا قاضی الحاجات – صد مرتبه

این ذکر که مختص روز دوشنبه می باشد خواندنش موجب افزایش مال می شود ذکر روز دوشنبه به نام امام حسن( علیه السلام ) و امام حسین( علیه السلام ) می باشد روایت شده است زیارت آن دو بزرگوار در این روز خوانده شود ثواب بسیار بالایی دارد